Hlavná činnosť

Hlavným zameraním je výroba elektrických NN rozvádzačov, v zmysle zadanej projektovej dokumentácie. Ponúkame a vyrábame NN rozvádzače do 1000V a 4000A. v krytí IP40 až IP65 ako oceľoplechové a plastové v prevedení ako nástenné, skriňové alebo pultové, určené pre distribúciu, kompenzáciu, rozvod a meranie el.energie, signalizáciu a ovládanie. V roku 2008 sme rozšírili ponuku o výrobky zámočníckej dielne.

Pri spracovaní výrobnej dokumentácie elektrorozvádzačov používame software RUPLÁN.

Ostatné služby a činnosti

 • pomoc pri návrhu, projekcii a spustení rozvádzačov do prevádzky
 • meranie kompenzačných rozvádzačov
 • Dodanie výrobnej dokumentácie na CD vo formáte pdf.
 • Analýza sietí a dlhodobé meranie napätia, prúdu, frekvencie, činného a jalového výkonu, a pod. externou organizáciou

Súčasťou výroby je aj nasledujúce technické vybavenie

 • Meracie prístroje pre vykonávanie meraní a skúšok nevyhnutných pre zabezpečenie akosti výroby
 • Stacionárne zariadenia pre spracovanie CU pásov do rozmeru 120×10
 • Vybavenie pre spracovanie CU pásov do rozmeru 100×10 u zákazníka
 • Gravirovacie zariadenie pre výrobu popisov a štítkov
 • Strojové popisovanie prístrojov a svoriek.
 • RUPLÁN – kresliaci program používaný realizáciu výrobnej dokumentácie
 • Zváracie pracovisko, strihanie, ohýbanie a vysekávanie na Trumaticu je súčasťou zámočníckej dielne
 • Vlastá doprava menších celkov na miesto určenia alebo externá doprava veľkých zostáv rozvádzačov
Kontaktujte nás

Máte otázky?

Budeme radi, ak nás kontaktujete a radi Vám na ne zodpovieme
Kontaktujte nás